چهارشنبه 5 تير 1398   06:56:00
ماموریت
ماموریت
  • 1396/1/17 پنجشنبه ماموریت

    بیانیه ماموریت

    (1396 الی 1400)

     

    شرکت پالایش گاز سرخون و قشم به عنوان یکی از پالایشگاههای گاز کشور با فرآورش گاز طبیعی، استحصال میعانات گازی و تولید گاز مایع عهده دار تامین بخشی از نیازهای انرژی پاک کشور بوده و با بکارگیری فناوری های مناسب مصمم است با تولید پایدار، خوداتکایی در صنعت کشور و رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست نقشی موثر در پاسخ به انتظارات ذینفعان ایفا نماید.

1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما