دوشنبه 19 آذر 1397   07:01:55
استعلام بها
1395/4/9 چهارشنبه11:51

لیست استعلام های بهای داخلی 

ردیف

شماره استعلام

تاریخ استعلام

مهلت دریافت پیشنهادات

ضمائم

1

mgh.3023696091& 86

97/02/02

97/02/15

فایل دریافتی

2

mgh.4008896092&087&088

97/02/02

97/02/15

فایل دریافتی

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما