شنبه 3 فروردين 1398   13:33:01
17:031396/11/14 شنبه
نصب سیستم حفاظت تاسیسات و اماکن پالایشگاه در برابر خطر صاعقه


                       نصب سیستم حفاظت تاسیسات و اماکن پالایشگاه در برابر خطر صاعقه

به منظور حفاظت تاسیسات و اماکن پالایشگاهی در برابر خطر صاعقه،  میبایست کلیه بناهای مرتفع و تاسیسات، مجهز به سیستم حفاظت در برابر صاعقه گردند. این  سیــستم بر اساس روش قفس فارادی و مبتنی به استـاندارد IEC 62305  طــراحی و ابدا می گردد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم حفاظت تاسیسات و اماکن این پالایشگاه در برابر خطر صاعقه مجهز به این سیستم توسط واحد مهندسی و توسعه انجام پذیرفت. طراحی سیستم حفاظت در برابـر صاعقه به سه روش انجـام می گیرید که یکی از روش های ارائه شده در این استاندارد، نوعی مش بندی می باشد که از سه جزء به شرح زیر تشکیل  شده است.

-1              پایانه‌های هوایی (Air Termination)

-2            پایین برنده جریان صاعقه ( (Down Conductor System

-3             سیستم زمین(Earth Termination System)

در این پروژه  نصب سیستم صاعقه گیر  در ساختمان های پالایشگاه سرخون؛ سه ساختمان کنترل روم، کارگاه مرکزی و ساختمان آتش نشانی، طبق روش فوق مجهز به سیستم صاعقه گیر شده اند.. لازم به ذکر است باتوجه به نوع آب و هوای بندرعباس و خورندگی محیط ،  مش بندی شبکه هوایی با استفاده از تسمه مسی قلع اندود انجام گرفته است که  استفاده از این متریال سبب افزایش عمر سیستم حفاظت در برابر صاعقه و کاهش هزینه  نگهداری و تعمیر سیستم می گردد

همچنینن به منظور کاهش مقاومت زمین و افزایش کارایی شبکه زمینی سیستم،  شبکه زمینی به صورت همبندی دور هر ساختمان اجرا گردیده است و جهت بهبود مقاومت سیستم زمین در برابر خوردگی نیز از نوع جوش اگزومتریک استفاده شده است.

شایان ذکر است این پروژه در  مدت زمان 9 ماه اجرا گردیده و پس از تکمیل و برگزاری دوره آموزش در آبان ماه 96 تحویل موقت شد. در این پروژه  معاون مهندسی و توسعه به عنوان نماینده کارفرما و واحد مهندسی عمومی و اجرای طرح ها به عنوان دستگاه نظارت پروژه فعالیت نموده اند .
 

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما