جمعه 3 اسفند 1397   22:43:41
08:221397/5/3 چهارشنبه
همکاری با شرکت توزیع برق هرمزگان در تابستان 1397


 همکاری با شرکت توزیع برق هرمزگان در تابستان 1397

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گازسرخون وقشم ، واحد مطالعات انرژی وتحلیل سیستمهای این شرکت ، بار دیگر باانعقاد توافقنامه  همکاری درطرح تابستان1397  باشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان همکاری نموده و در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود ، همچون سالهای گذشته ، سعی در حفظ آسایش عمومی وجلوگیری از خاموشی های ناخواسته ناشی از بحران انرژی در استان هرمزگان نموده است ،  که عواید مالی ناشی از این همکاریها متعاقبا اعلام می شود .‌

شرکت پالایش گاز سرخون وقشم با بهره گیری از فضای ایجاد شده مبنی برتقاضای همکاری با شرکت توزیع برق جهت گذر از پیک فصلی درتابستان 1397  باردیگر همچون سالهای گذشته تعهد عملی خود را باانعقاد 3 توافقنامه بصورت همزمان و کسب بیشترین میزان مشارکت درطرح همکاری تابستان سالجاری نسبت به سنوات گذشته باشرکت توزیع برق استان هرمزگان به اجرا گذاشت .

شایان ذکر است ، شرکت پالایش گاز سرخون وقشم به استناد توافقنامه فوق الذکر، کل برق مورد نیاز خود در طول  مدت همکاری سه ماهه (15/03/1397 لغایت 14/06/1397 ) به میزان 900 KW لحظه ایی را ، بدون اتکاء به شبکه سراسری وتنها با استفاده از نیروگاه داخلی خود تامین نموده و همچنین جهت جلوگیری از خاموشیهای ناخواسته شهرک مسکونی اقدام به انعقاد توافقنامه جدید همکاری " مولدهای اضطراری " نیز نمود  . 

 

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما