شنبه 3 فروردين 1398   13:35:23
10:271396/10/2 شنبه
شاخص ها و زیر شاخص های ارزیابی از حقوق شهروندان در نظام اداری

شاخص ها و زیر شاخص های ارزیابی از حقوق شهروندان در نظام اداری

 

جهت بررسی و شناسایی شاخص ها و ارزیابی از حقوق شهروندان و نظام اداری جلسه ی با حضور رییس و اعضای سلامت اداری در سالن کنفرانس اداره مرکزی شرکت پالایش گازسرخون و قشم برگزار گردید .

به گزارش خبرنگار واحد روابط عمومی در این جلسه که با ریاست مدیر عامل شرکت مهندس نوروزی بعنوان رئیس و اعضای کمیته سلامت اداری جهت تصمیم گیری و بررسی شاخص های ارزیابی سلامت اداری مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

در شروع جلسه مهندس نوروزی درخصوص سلامت اداری و اجرایی نمودن قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بررسی نمودن انجام مهمترین شاخص ها و فعالیت ها درخصوص سلامت اداری برای همه ذینفعان و خارج حوزه عملکرد شرکت تاکید نمودند .

سپس اعضای کمیته سلامت اداری هر کدام با ارائه پیشنهادات و نظرات و بررسی موردهای دستورالعمل سلامت اداری اعلام شده از  طرف ستاد شرکت ملی گاز ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در پایان این جلسه بررسی و جمع بندی پیشنهادات اعضای کمیته درخصوص بازنگری سنجه های الگوی سنجش سلامت  اداری ، برنامه ها و پروژه های بهبود در این حوزه ، مطرح شدن ابهامات درخصوص قانون ارتقاء سلامت اداری و الگوی سنجش و بومی سازی زیر شاخص های ارزیابی صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری و برنامه زمانبندی اجرایی تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری انجام پذیرفت .

محدودیت زمانی در پاسخگویی به مکاتبات  و ارائه مستندات یکی از شاخص های مهم ارزیابی سلامت اداری در شرکت و سازمان ها  می باشند .


تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما