خط مشی
سه‌شنبه 18/10/1386

خط مشي

 

شرکت پالايش گاز سرخون وقشم بعنوان تامين کننده بخشي از حاملهاي انرژي مورد نياز کشور ودر جهت تحقيق سياستهاي شرکت ملي گاز ايران مصمم است که براساس اصول مديريت کيفيت، زيست محيطي،ايمني وبهداشت حرفه اي وHSE  گام بردارد در اين راستا اعتقاد قلبي دارد که فراورده هاي توليدي ( گازطبيعي ،معايعات گازي وگازمايع) خود را در بالاترين کيفيت ارائه نموده وبا قيد حفاظت از محيط زيست دستيابي به الگوي مناسبي جهت تامين وحفظ بهداشت حرفه اي کارکنان وارتقاء فرهنگ ايمني درکليه فعاليتهاي خود وهمچنين ارتقاء سطح ساماندهي محيط کار تلاش نمايد.

اين شرکت در صدد است با استقرار سيستم مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001:2000 ، سيستم مديريت کيفيت ISO/TS29001:2003 ، سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استانداردISO 14001:2004 وسيستم ايميني وبهداشت  حرفه اي مبتني بر استاندارد OHSAS 18001:1999 بصورت يک سيستم مديريت يکپارچه (IMS) ونيز سيستم مديريت HSE-MS  مبتني بر مدل E&P FRUM  گزارش شماره 210/630 ونظام ساماندهي وآراستگي ميحط کار (5S ) نسبت به انجام موارد ذيل اهتمام ورزد:

1-تامين نيازمنديهاي مشتريان در راستاي توليدکافي وبا کيفيت

2-ايجاد محيط کاري سالم ،پاک ، ايمني وبهره ور با رعايت کليه الزامات قانوني ومقررات زيست محيطي (فرآيند توليد پاک) ، ايمني وبهداشت حرفه اي و HSE

3- توانمند سازي سرمايه انساني در راستاي توسعه مبتني بر دانائي وايجاد شرايط  مشارکت کارکنان در کليه فعاليت هاي شرکت.

4-تلاش درجهت دستيابي به بالاترين سطح ساماندهي وآراستگي محيط کار وکارکنان وحفظ بهبود مستمرآن.

5-ترويج اصول پيشگرانه درمقابل اقدامات اصلاحي .

6-بهبود ريسک ها وعوامل بالقوه آسيب رسان HSE ناشي از ريسک هاي مربوط به تجهيزات فرآيند وفعاليت ها  به پائين ترين مقدار ممکن

7- ارتقاء سطح دسترسي پذيري وقابليت  اطمينان تجهيزات برپايه نتايج حاصله ازFMEA در راستاي توليد مداوم وجلب رضايت مشتريان وذينفعان .

8- کاهش ضايعات وبهينه سازي مصارف انرژي ومنابع طبيعي

9- تعريف وبازنگري اهداف کيفيت زيست محيطي وايمني وبهداشت حرفه اي وHSE  در قالب برنامه ريزي استراتژيک در راستاي تحقق آرمان وماموريت شرکت ونيل به بهبود مستمر.

10- اهتمام به نهادينه کردن منشور اخلاقي شرکت به منظور ارج نهادن به مقام والاي انساني وشفاف سازي ارتباط في ما بين رهبران، کارکنان، مشتريان وذينفعان شرکت.

11- توسعه وارتقاءسطح ارتباطات داخلي وخارجي شرکت.

12-روزآمد نمودن سيستم با نگاه به ابعاد تکنولوژي، مديريت ونيروي انساني در راستاي توسعه پايدار .

13-اهتمام به تعالي سازماني وتلاش به منظور سودآوري.

ضمنا اعلام ميدارد نماينده مديريت وظيفه نظارت بر اجراي مناسب وموثر سيستم مديريت يکپارچه( IMS ، HSE و5S )شرکت وارائه گزارش در اين خصوص را برعهده دارد

 

 

      

 

 

 


1-     تامين نيازمنديهاي مشتري در راستاي توليد محصولات کافي وبا کيفيت با حفظ صيانت از مخازن .

 

2-     ايجاد محيط کاري سالم , پاک , ايمن و بهره ور با رعايت کليه الزامات قانوني و مقررات زيست محيطي (فرايند توليد پاک), ايمني و بهداشت حرفه اي وHSE   .

 

3-     توانمند سازي سرمايه انساني در راستاي توسعه مبتني بر دانايي و ايجاد شرايط مشارکت کارکنان در کليه فعاليتهاي شرکت .

 

4-     ترويج اصول پيشگيرانه در مقابل اقدامات اصلاحي .

 

5-        بهبود ريسکها و عوامل بالقوه اسيب رسان HSE ناشي از ريسکهاي مربوط به تجهيزات , فرايند وفعاليتها به پايين ترين مقدار ممکن .

 

6-     ارتقاء سطح دسترس پذيري و قابليت اطمينان تجهيزات بر پايه نتايج حاصله ازFMEA در راستاي توليد مداوم و جلب رضايت مشتري و ذينفعان .

 

7-     بهبود ضايعات و بهينه سازي مصارف انرژي و منابع طبيعي .

 

8-     تعريف و بازنگري اهداف کيفيت , زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي و در قالب برنامه ريزي استراتژيک در راستاي تحقق ارمان و ماموريت شرکت و نيل به بهبود مستمر.

 

9-     اهتمام به نهادينه کردن منشور اخلاقي شرکت به منظور ارج نهادن به مقام والاي انساني و شفاف سازي ارتباط في مابين کارکنان ? مشتري و ذينفعان .

 

10- توسهع و ارتقاء سطح ارتباطات داخلي و خارجي شرکت .

 

11- روز امدي سيستم با نگاه به ابعاد تکنولوژي , مديريت و نيروي انساني در راستاي توسه پايدار .

 

12- اهتمام به تعالي سازمان و تلاش به منظور سود اوري .

 

 

خط مشي

  • 1

    ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=08cc9382-0f94-4ecb-85fd-72d5af0ab932&width=500&height=300

     

 
 

 

 

 

 
 
    کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پالایش گازسرخون و قشم می‌باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلا مانع است.


مجری سایت : شرکت سیگما