صفحه اصلی > عناصر راهبردی > اهداف استراتژیک 

اهداف استراتژیک شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

(1396 الی 1400)

 

1- برآورده نمودن تعهدات کمی و کیفی تولید

2- کاهش ساعات توقف برنامه ریزی نشده

3- افزایش سطح مولفه های HSE

4- ارتقای سطح توانمندی ها، شایستگی ها و خلاقیت

5- تامین حداکثری اقلام مورد نیاز از داخل کشور

6- کاهش هزینه ها

7- افزایش رضایت ذینفعان

8- افزایش بهره وری عوامل تولید

9- ارتقای سطح تعالی سازمانی

 

 

تصاویر منتخب