صفحه اصلی > میز خدمت > پژوهش 

برای دریافت فایل مورد نظر، روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

 

   دانلود : راه_های_ارتباطی_با_واحد_امور_پژوهش.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : ماموریت و شرح وظایف واحد امور پژوهش و فناوری.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود : پرسشنامه_پیشنهاد_پروژه_پژوهشی.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : فرم_درخواست_حمایت_از_پایان_نامه.pdf           حجم فایل 58 KB

تصاویر منتخب