صفحه اصلی > فرم شکایت 

فرم شکايت

مشخصات اشخاص حقيقی:

تاريخ:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

ميزان تحصيلات:

شغل:

محل اشتغال:

تلفن محل اشتغال:

آدرس محل اشتغال:

آدرس محل سکونت:

کدپستی:

تلفن:

وضعيت خاص: خانواده شهيد جانباز آزاده رزمنده معلول بی سرپرست تحت پوشش کميته امداد

مشخصات اشخاص حقوقی:

نام شرکت:

شماره ثبت:

زمينه فعاليت:

نام و نام خانوادگی مدير عامل:

کد ملی:

کدپستی:

آدرس پستی شرکت:

آدرس پست الکترونيکی:

تلفن دورنگار:

لطفا موضوع شکايت يا خواسته خود را مرقوم فرماييد:

بندرعباس، روبروی پليس راه ميناب-بندرعباس، فرعی سمت راست، شرکت پالايش گاز سرخون و قشم، دفتر رسيدگي به شکايات و درخواست ها: واحد بررسی های اداری و بهبود محيط کار

تلفن: 07632192690 – 07632192692

دورنگار: 07633669922

کدپستی: 7915996489

صندوق پستی: 791453785


تصاویر منتخب