صفحه اصلی > فرم نظرسنجی 

فرم نظرسنجی

رسول اکرم (ص)

«هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای محبت آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.»

مراجعه کننده محترم

نظرات و پیشنهادات دقیق و بی طرفانه جنابعالی در بهبود ارائه خدمات و انجام وظیفه این شرکت بسیار راهگشاست، بدین منظور خواهشمند است به پرسشنامه زیر پاسخ مناسب ارائه فرمایید و در محل مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع بیندازید.

از حسن مساعدت شما صميمانه سپاسگزاريم

مشخصات شخص يا اشخاصی که با شما برخورد داشته اند مرقوم فرمائيد:


نام و نام خانوادگی:

سمت سازمانی:

شماره اتاق محل کار:

نوع برخورد: برخورد مناسب برخورد نامناسب

لطفا در صورت علاقه مندی نظرات و پيشنهادات خود را برای بهبود امور در کادر زير مرقوم بفرمائيدمشخصات فردی پاسخگو

جنسيت: مرد زن

سن:

ميزان تحصيلات:

شغل:

محل کار:

نام و نام خانوادگی:

تصاویر منتخب