صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > استعلام بها 

 

لیست استعلام های بهای داخلی

 

ردیف

شماره استعلام

تاریخ استعلام

مهلت دریافت پیشنهادات

ضمائم

1

mgh.3023696091& 86

97/02/02

97/02/15

فایل دریافتی

2

mgh.4008896092&087&088

97/02/02

97/02/15

فایل دریافتی

 

 

تصاویر منتخب